Ngày Valentine năm 2014 (Mỹ)

Với một nền văn hóa mà các giá trị sáng tạo và công nghệ, Google được sử dụng để trang trí trang chủ cho ngày lễ quốc gia và nhân vật lịch sử.

Khi Ira Glass, của This American Life , đập tay lên bàn hội nghị và mỉm cười, “Tại sao chúng ta không thể có một người ngẫu nhiên?” các doodlers và tôi nghĩ rằng ông bị điên.

Read More

Happy New Year’s Day 2014

Nay đã sang năm 2014 được 1 thời gian. Chắc trong chúng ta ai cũng sẽ có 1 hướng đi, 1 ý tưởng sẽ làm trong năm 2104 này. Không biết năm nay sẽ mang lại như gì cho chúng ta. Nếu ai hay vào internet, hay tìm kiếm trên Google thì chắc hă cũng đã để ý đến Logo ới cho năm 2014 của Google. 

Nhìn vào đây chắc chắn các bạn sẽ thấy sự vui tuơi của nó. Nhìn chữ 2014 nhảy mua rất vui mắt đứng không ạ….

Read More